Úřední hodiny pro vyřizování členských záležitostí jsou každé druhé pondělí v měsíci
od 18:30 do 19:00 hodin
v kanceláři družstva (přízemí domu 1519).

Schůze představenstva

Představenstvo družstva se pravidelně schází každé druhé pondělí v měsíci (kromě července a srpna).

Berte tuto informaci v potaz při podávání Vašich žádostí a předkládejte Vaše žádosti s dostatečným časovým předstihem.