Členská schůze Bytového družstva Hábova se koná v pondělí dne 9. listopadu 2015 v 19:00 hodin v místnosti č. 1 suterénu domu č. p. 1519, Hábova ulice, Praha 5 – Stodůlky

Program:

  1. Zahájení a volba pracovních orgánů
  2. Zpráva o hospodaření BD a schválení účetní závěrky 2014
  3. Rozpočet na rok 2015/2016
  4. Zpráva o činnosti představenstva BD za rok 2015
  5. Informace o správě domu
  6. Projednání a schválení souhlasu s přenecháním družstevních bytů do podnájmu
  7. Informace k vyúčtování spotřeby vody 2014
  8. Diskuse
  9. Projednání a schválení usnesení členské schůze


Ing. Květoslav Janoušek
předseda představenstva

Plná moc pro zastupování na členské schůzi