Členská schůze Bytového družstva Hábova se koná v pondělí dne 19. ledna 2015 v 19:00 hodin v místnosti č. 1 suterénu domu č. p. 1519, Hábova ulice, Praha 5 – Stodůlky

Program:

  1. Zahájení a volba pracovních komisí
  2. Projednání a schválení souhlasu s přenecháním družstevních bytů do podnájmu
  3. Zpráva představenstva o aktuálních otázkách družstva - schválení podřízení ZOK
  4. Seznámení s kandidáty voleb do představenstva pro další funkční období
  5. Rezignace členů představenstva
  6. Volba nového představenstva
  7. Projednání a schválení usnesení členské schůze

Praha dne 4. ledna 2015.
Ing. Bohumil Kotek
předseda představenstva

Plná moc pro zastupování na členské schůzi