Ve dnech 3. - 4. 11. 2011 budou firmou ISTA instalovány digitální poměrové měřiče tepla.

V níže uvedených termínech je nutné zajistit přístup do bytů:

3. 11. 2011 mezi 15. - 17. hodinou 7., 6., 5. a 4. patro domu 1519

3. 11. 2011 mezi 17. - 19. hodinou 3., 2., 1. patro a přízemí domu 1519

4. 11. 2011 mezi 15. - 17. hodinou 7., 6., 5. a 4. patro domu 1519

4. 11. 2011 mezi 17. - 19. hodinou 3., 2., 1. patro a přízemí domu 1519