Z důvodu havarijního stavu uzavíracích ventilů stoupaček studené a teplé vody v suterénu budov, bude provedena jejich výměna a to:

v pondělí 23. června od 9:00 do 15:00 hod. a 

v úterý 24. června na cca 1 hodinu každá stoupačka v průběhu dne.

Po uvedenou dobu bude přerušena dodávka vody.