Z důvodu provádění plánovaných oprav společností Pražské vodovody a kanalizace bude v našem domě přerušena dodávka pitné vody v termínu:

úterý 6. 8. 2013 od 8:00 do 24:00 hod

čtvrtek 8. 8. 2013 od 8:00 do 24:00 hod

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky.